แปลงชนิดตัวแปรใน PHP


PHP เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นเรื่องตัวแปรมาก เราใช้ตัวแปรได้โดยไม่ต้องประกาศก่อน และประกาศตัวแปรได้โดยไม่ระบุประกาศชนิดของตัวแปร (variable’s type) ทำให้เขียนได้สะดวก เพราะ PHP จะเลือกชนิดของตัวแปรให้อัตโนมัติ แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหา เช่น สับสนระหว่าง ค่า 1 หรือ true บางครั้งอาจจะใช้วิธี คูณ หรือ บวกบังคับให้เป็นตัวเลข ความจริง PHPสามารถเปลี่ยนชนิดตัวแปรได้โดยการ casting ตัวแปร (PHP เรียกว่า Type Juggling) ทำโดยการระบุชนิดตัวแปรไปข้างหน้า เช่น

<?php
$foo = 10;   // $foo เป็น integer
$bar = (boolean) $foo;  // $bar เป็น boolean
?>
คำสั่ง ชนิดตัวแปร
(int), (integer) integer
(bool), (boolean) boolean
(float), (double), (real) float
(string) string
(array) array
(object) object
(unset) NULL

About plusmagic

PHP lover in thailand

Posted on 2010/12/21, in PHP, programming, Tips & Tricks and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: