สลับสีตารางเหมือน world


สลับสีตาราง worldWord เวอร์ชั่นหลังมีตัวช่วยใส่สีตารางสวยๆ สบายตา ที่สำคัญคืออ่านง่ายขึ้น จึงมีคนเลียนแบบมาใช้กับตารางในเว็บบ้าง ความจริงการใส่สีตารางสลับกัน โดยใช้ css (:nth-child odd) มีคนเขียนไว้เยอะแล้ว แต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าเพราะว่าด้านล่างแถวสีฟ้าอ่อน สังเกตุดีๆ จะเห็นเส้นสีขาว ซ่อนอยู่ด้วยทำให้ดูมีมิติ สวยขึ้นอีกนิด เหมือนต้นแบบครับ (ไม่เห็นบนไออีแก่ๆ เก่าเก็บ อีกตามเคย)
โหลดตัวอย่างได้ที่นี่

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Cool table</title>
<style>
table.plus {
	background: #7ba0cd;
	border-collapse: collapse;
	border-left: solid 1px #7ba0cd;
	border-right: solid 1px #7ba0cd;
	font-family: "Calibri", "sans-serif";
	font-size: 11pt;
	width: 100%;
}
table.plus tr {
	background: #FFFFFF;
	border-bottom: solid 1px #7ba0cd;
}
table.plus thead tr {
	background-color: #4e80bc;
	color: white;
}
table.plus tbody tr:nth-of-type(odd) {
	background: #d2deed;
	border-bottom: solid 1px #FFFFFF;
	box-shadow: 0 2px 0 -1px #7ba0cd;
}
table.plus tbody tr.case,
table.plus tfoot tr {
	background-color: #d7d7d7;
}
</style>
</head>

<body>
<form action="username" method="post">
 <table class="plus">
 <caption>
 User Register
 </caption>
 <thead>
  <tr>
   <th width="30">No.</th>
   <td width="100">required</td>
   <td width="100">name</td>
   <td width="100">value</td>
   <td>sample</td>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th>1</th>
   <td>yes</td>
   <td><label for="username">username</label></td>
   <td><input type="text" name="username" /></td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>2</th>
   <td>yes</td>
   <td><label for="text">password</label></td>
   <td><input type="password" name="password" /></td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>3</th>
   <td>yes</td>
   <td><label for="passwordCon">passwordCon</label></td>
   <td><input type="password" name="passwordCon" /></td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>4</th>
   <td>yes</td>
   <td><label for="email">email</label></td>
   <td><input type="text" name=email" /></td>
   <td></td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <td colspan="4"><label for="profiler">profiler Your Application</label>
    <input type="checkbox" name="profiler" value="1" checked />
    <input type="submit" value="call" /></td>
   <td></td>
  </tr>
 </tfoot>
 </table>
</form>
</body>
</html>

About plusmagic

PHP lover in thailand

Posted on 2012/05/17, in CSS, programming and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: