คำนวนวันที่ใน PHP


วันนี้เข้าไปแก้งานบนระบบเก่าๆ เลยขอเขียนเตือนความจำเป็นอนุสรณ์ไว้ซะหน่อย
ปัจจุบัน ถ้าต้องการหาวันที่ย้อนหลังจะเขียนตามตัวอย่าง

$date = new DateTime('2012-07-09');
$date->sub(new DateInterval('P3D'));
echo $date->format('Y-m-j');

ซึ่งถ้าใช้กับ php ตัวที่เก่ากว่า 5.3 ลงมาจะมี error
Fatal error: Call to undefined method DateTime::sub() in
แก้ได้โดยไปเขียนแบบเก่าๆ คือ

$date = strtotime('-3 day' ,strtotime('2012-07-09')) ;
echo  date('Y-m-j' ,$date);

ดูเพิ่มเติม

About plusmagic

PHP lover in thailand

Posted on 2012/07/09, in PHP, programming and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: