คลังเก็บบล็อก

ขยาย iframe อัตโนมัติตามเนื้อหา


ถ้าต้องการให้ iframe ขยายอัตโนมัติตามเนื้อหาที่อยู่ข้างในเราสามารถใช้โค้ทด้านล่างปรับความสูงได้ครับ

<script language="javascript">
function iframeHeight(obj){
    the_height= obj.contentWindow.document.body.offsetHeight;
    obj.height=the_height+10;
}
<iframe id="some" onload="iframeHeight(this)"></iframe>
%d bloggers like this: