คลังเก็บบล็อก

การใช้ jQuery selectors API


การเขียน JavaScript มักเริ่มต้นโดยการเลือกออบเจ็คที่จะทำงานด้วย ระบุคำสั่งหรือระบุเหตุการณ์ให้ทำงานต่างๆ การเลือกออบเจ็คในภาษา JavaScript ถ้ามีเงือนไขที่ซับซ้อนก็จะเขียนได้บากเพราะต้องใช้วิธีไต่ Dom เข้าไปที่ละชั้นๆ JQuery เข้ามาแก้ปัญหาส่วนนี้โดยมี API selectors เข้ามาทดแทนให้เขียนได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น

<form id="demoF">
 <table class="democlass">
  <tr>
   <td><label for="q0">เพศ</label>
    <select name="prename" id="q0">
     <option value="1">นาย</option>
     <option value="2">นาง</option>
     <option value="3">นางสาว</option>
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label for="q1">ชื่อ</label>
    <input name="firstname" id="q1" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label for="q2">นามสกุล</label>
    <input name="lastname" id="q1" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><label for="q3">ตกลง</label>
    <input type="checkbox" name="agree" id="q3" value="agree" /></td>
  </tr>
 </table>
</form>
เลือก รูปแบบ JQuery ตัวอย่าง
id $(‘#ชื่อ  id’) $(‘# demoF’)
attribute $ (‘[attribute|=value]’) $ (‘[name|=firstname]’)
Checkbox ที่ถูกเลือก $(“:checkbox”) $(‘:checkbox’)
Selected ที่ถูกเลือก $(“select option:selected”) $(“select option:selected”)
เลือกจาก CSS class $(.ชื่อ class) $(‘.democlass’)
ลูกตัวแรก $(“แม่:first”) $(“tr:first”)
โฆษณา

api,framework,ide,library


คำพวกนี้จะเจอเป็นประจำในคู่มือเวลาเขียนเว็บดูเหมือนจะมีความหมายเดียวกัน ความจริงมีรายละเอียดมีแตกต่างกันบ้างโดย

 • ฟังชั่น (function) คือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ
 • เอพีไอ (api) คือส่วนติดต่อที่อนุญาติให้เอาไปใช้เวลาเขียนโปรแกรม เช่นเอพีไอที่ทำหน้าที่ติดต่อกับดาด้าเบส ตัวทีทำหน้าที่ติดต่อกับกล้องถ่ายภาพ แต่ละเอพีไอประกอบด้วยฟังก์ชั่นทำหน้าที่ต่างๆ กันไป
 • ไลบารี (library) เปรียบเหมือนห้องสมุดที่มีชุดคำสั่งสำรับอำนวยความสดวกในการเขียนด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนห้องสมุดจะมีหนังหนังสือให้เลือกใช้ เช่น jquery เป็นไลบารี (ห้องสมุดเฉพาะด้าน javascript) ซึ่งมีเอพีไอ (หนังสือ) ให้เรียกใช้ เช่น Selectors ไว้เลือกส่วนต่างๆ ของโค้ท html มี Manipulation ไว้แก้ไขโค้ท html
 • เฟรมเวิร์ค (framework) ตามตัวอักษรคือ กรอบการทำงาน โครงสร้างหรือจะเรียกว่านั่งร้านก็ได้ โดยจะต่างจากไลบารีเพราะ
  1. คำสั่งเราจะอยู่ในเฟรมเวิร์ค(กรอบ) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นต่างจากไลบารีที่สามารถเรียกใช้พร้อมกันหลายตัว
  2. การทำงานจะไม่มีการเรียกใช้เอพีไอโดยตรงแต่จะผ่านเฟรมเวิร์คทำให้สามารถเขียนครั้งเดียวเอาไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างกันได้ เช่น ภาษาตะกูลดอทเน็ตคำสั่งของเราจะไม่เรียกใช้เอพีไอของวินโดวส์โดยตรงแต่จะผ่านดอทเน็ตเฟรมเวิร์คอีกที ทำให้ถึงเป็นวินโดวส์ต่างเวอร์ชั่นกัน แต่ถ้าเฟรมเวิร์คเวอร์ชั่นเดียวกันเป็นล่ามให้ก็จะทำงานเหมือนกัน
 • ไอดีอี (ide) คือสภาพแวดล้อมที่เราใช้เขียนโปรแกรม ประกอบด้วยหลายส่วน
  • เครื่องมือที่เราใช้เขียนโปรแกรม เช่น อิดิพลัส ,ดรีมวีฟเวอร์ ,วิชวลสตูดิโอ
  • ตัวแปรภาษาต่างๆ
  • ตัวดีบัคโค้ท
  • เซิร์ฟเวอร์
%d bloggers like this: