คลังเก็บบล็อก

ทางด่วนใน windows


ช่างคอม โปรแกรมเมอร์ อาจจะต้องเข้าไปบางโพลเดอร์ใน windows บ่อยๆ แต่ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะต่างกันเพราะว่า ใช้ชื่อผู้ใช้ user ต่างกัน หรือลง windows แบบ windows 2 ตัวในไดร์เดียวกัน เราสามารถใช้ Environment_variable ช่วยแก้ปัญหาได้ เช่น
ถ้าต้องการไปที่ โพลเดอร์ windows กดปุ่ม winkey พร้อมๆ กับ ตัว r พิมพ์ %WINDIR% แล้ว enter ก็จะเข้าไฟลเดอร์ที่ลง windows ไว้
winkey

Default Values on Microsoft Windows Vista / Windows Vista 7

Variable

ความหมาย

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\ProgramData

 %APPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Roaming

 %COMPUTERNAME%

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:

 %HOMEPATH%

\Users\{username}

 %LOCALAPPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Local

 %LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}

 %PATHEXT%

.com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc

 %PROGRAMFILES%

 %SystemDrive%\Program Files

 %PROGRAMFILES(X86)%

 %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

 %PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:\$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

 %SystemDrive%

C:

 %SystemRoot%

 %SystemDrive%\Windows

 %TEMP% and %TMP%

 %SystemDrive%\Users\{username}\AppData\Local\Temp

 %USERDOMAIN%

{userdomain}

 %USERNAME%

{username}

 %USERPROFILE%

 %SystemDrive%\Users\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

 %PUBLIC%

 %SystemDrive%\Users\Public

 %PROGRAMDATA%

 %SystemDrive%\ProgramData

 %PSModulePath%

 %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\

Default Values on Microsoft Windows XP

Variable

ความหมาย

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\Documents and Settings\All Users

 %APPDATA%

C:\Documents and Settings\{username}\Application Data

 %COMPUTERNAME%

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:

 %HOMEPATH%

\Documents and Settings\{username}

 %LOCALAPPDATA%

 %LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}

 %PATHEXT%

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH

 %PROGRAMFILES%

 %SystemDrive%\Program Files

 %PROGRAMFILES(X86)%

 %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

 %PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:\$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

 %SystemDrive%

C:

 %SystemRoot%

The Windows directory, usually C:\Windows, formerly C:\WINNT

 %TEMP% and %TMP%

 %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp

 %USERDOMAIN%

{userdomain}

 %USERNAME%

{username}

 %USERPROFILE%

 %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

ดูเพิ่มเติม

ลบโฟลเดอร์เปล่าๆ


ใช้เครื่องไปนานๆ ก็จะมีขยะเป็นธรรมดา บางทีโฟลเดอร์เปล่าๆ ที่ไม่มีข้อมูลอะไร แต่การทีจะหาที่ละจุดก็เสียเวลา มีคำสั่งง่ายๆ ที่จะช่วยเราลบทิ้ง รวมทั้งในกรณีที่เป็นโฟลเดอร์ว่างในโฟลเดอร์อื่น ไปโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยและไม่ต้องกลัวว่าจะลบผิดไปลบโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลอยู่ แถมยังเร็วกว่ามาก

  • เข้าไปใช้ command โดย กดปุ่ม windows (ปุ่มรูปหน้าต่าง ตัวที่สอง แถวล่างสุด) พร้อมๆ ตัว r จะเห็นหน้าต่างเล็กๆ ถูกเปิดขึ้นมาใหม่
  • ก่อนอื่นเราจะให้โปรแกรมทำงานในไดร์ฟที่ต้องการ โดยถ้าจะลบในไดร์ฟ c พิมพ์ cd ../../ เอ็นเทอร์ ถ้าเป็นไดร์ฟอื่นๆ พิมพ์ชื่อไดร์ฟตามด้วย : อย่างไดร์ฟ d พิมพ์ d: แล้วเอ็นเทอร์
  • พิมพ์ for /f “delims=” %%d in (‘dir /s /b /ad ^| sort /r’) do rd “%%d” เอ็นเทอร์ เป็นอันเสร็จพิธี

ดูเพิ่มเติม

%d bloggers like this: