คลังเก็บบล็อก

Fix jQuery Selectmenu


selectmenu เป็น ui ของ jquery ที่ออกมาแก้ปัญหา select ไออี แสดงผลไม่เหมือนมาตราฐานตัวอื่นๆ
เข้าไปดูได้ที่ http://wiki.jqueryui.com/Selectmenu ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนายังมีปัญหาอยู่บ้างครับ
ผมเข้าไปแก้โค้ทแก้ปัญหาการส่งค่าผิดพลาด เพราะของเดิมมันจะส่งค่าลำดับของ option ออกมาแทนที่จะเป็นค่าใน value
เปิดโค้นไปที่ value: function(newValue) { และแก้บรรทัด return this.element[0].selectedIndex;
เป็น return this.element[0].value;
ถ้าหากคุณพบวิธีแก้ปัญหาอื่น หรือวิธีที่ดีกว่านี้ ช่วยกันแจ้งไปที่ fix selectmenu
ช่วยๆ กันแก้ครับ จะได้ใช้ของดีกันนาน ๆ

แก้ jCarousel ไม่ทำงานบน Safari


เทสเตอร์บอกข่าวร้ายมาว่า jCarousel ไม่ทำงานบน Safari เพราะว่าโมตามความต้องการของลูกค้าไว้เยอะมาก ถ้าจะหาโค้ทตัวอื่นมาโมก็ใช้เวลา ไหนจะต้องมาทดสอบบนเว็บเบราเซอร์ตัวอื่นอีก ก็แค่ (ie 6 ,7 ,8 ,9 ff 3,4 ,chorme 5 ,6 ,opera 9 ,10) ไม่กี่ตัวจริงๆ โดยเฉพาะตระกูลไอ้อีทำความลำบากในการจัด css มาก

โชคดีครับที่ตัดสนใจเลือกทูลตัวนี้ ไม่ไปเอาตัวที่ฝ่ายดีไซน์แนะนำ เพราะเมื่อมีปัญหาก็จะมีคนพบแบบเดียวกัน และเขียนวิธีแก้ให้แล้ว มีคนเข้ามาตอบไว้ หลายวิธีมาก ตามประสาโอเพนซอร์ซ ดูเหมือนวิธีนี้จะดีที่สุด ไม่น่าจะมีผลกระทบ

  • ไฟล์ jquery.jcarousel.js ไปที่บรรทัด if (!windowLoaded && $.browser.safari) { แก้เป็น if ($.browser.safari  &&  $.browser.version < 523 ) {
  • ส่วนไฟล์ jquery.jcarousel.min.js แก้ if(!q&& i.browser.safari){ เป็น if(!q&& i.browser.safari && $.browser.version < 523){

ก็ใช้ได้แล้วครับ

%d bloggers like this: