คลังเก็บบล็อก

เอาบรรทัดซ้ำออกด้วยโน๊ตแพดพลัสพลัส


ก่อนอื่นลงปลั๊กอิน textFX ก่อน โดยไปที่

 1. plugins > plugin manager > show > show plugin manager
 2. ติ๊ก หน้า textFX Character
 3. คลิ๊ก install รอจน notepage++ restart ตัวเองเสร็จ

จะเห็นว่ามี textFX เพิ่มขึ้นมา
วิธีใช้

 1. ไปที่ textFX Tools ติ๊ก + Sort outputs only UNQUIE (at column) lines
 2. ไฮไลท์บรรทัดที่ต้องการ
 3. ไปที่ textFX Tools คลิก Sort lines case sensitive (at column) (จัดเรียงบรรทัดแบบดูตัวเล็กตัวใหญ่ด้วย) หรือ Sort lines case insensitive (at column) (จัดเรียงบรรทัดแบบตัวเล็กตัวใหญ่ก็เหมือนกัน)

จะเห็นว่าบรรทัดจะเรียงลำดับใหม่ โดยที่ข้อมูลซ้ำกันจะโดนลบออกไป

จัดการ bookmark Firefox ด้วย CheckPlaces


Bookmark หรืออาจจะเรียกว่า favorites ตามไออี ก็เหมือนสมุดบันทึกทั่วๆ ไปที่เราใช้บันทึกเว็บที่น่าสนใจ ผ่านไปนานเข้าก็เป็นธรรมดาที่จะจดซ้ำ หรือเว็บที่เราจดไว้อาจจะสาบสูญไปตามกาลเวลา การที่จะมาดูที่ละลิงค์ก็ไม่ไหว (ผมมีบันทึกไว้ 4000 รายการ)
ก่อนอื่นเข้าไปติดตั้ง CheckPlaces จากเว็บ Add-ons for Firefox หรือ เว็บของ CheckPlaces
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยไปที่เมนู bookmark ของ Firefox จะเห็นเมนู checkplaces เพิ่มขึ้นมาโดยทูลตัวนี้สามาถ

 • ‘Check for duplicates’ หารายการที่ซ้ำ
 • ‘Check for empty folders’ หา Folder ที่ว่างไม่มีรายการด้านใน
 • ‘Check Places database’ ปรับปรุงการเก็บข้อมูล
 • ‘Compact database’ กระชับพื้นที่เก็บข้อมูล (เห็นชอบใช้กันเหลือเกินคำ ๆ นี้)
 • ‘Check pages exist’ หาเว็บที่ไม่มีแล้วโดยจะเรียกเว็บดู ถ้าเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าเว็บนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป การใช้ต้องระมัดระวังเพราะเว็บอาจจะเข้าไม่ได้ชั่วคราว หรือเน็ตช้าเท่านั้น

เราสามารถเลือกให้ทำงานเฉพาะ folder หรือยกเว้นบาง folder ก็ได้ หลังจากค้นหาเสร็จแล้ว โปรแกรมจะไม่ลบข้อมูลเราทันที จะมีหน้าต่าง ให้เราตัดสินใจอีกครั้ง

%d bloggers like this: