คลังเก็บบล็อก

ป้องกัน Copy Paste


ถ้าต้องการไม่ให้ user คัดลอกช้อมูลมาวางในช่องยืนยันอีเมล์ เราสามารถใช้คุณลักษณะ (attribute) onpaste ของเท็ก อินพุตช่วยป้องกันได้ ตามตัวอย่าง

<input type="text" name="confrimEmail" autocomplete="off" onDrag="return false;" onDrop="return false;" onPaste="return false;" />

แต่เนื่องจากโอเปร่าไม่สนับสนุนความสามารถนี้ (ตัวเดียว ?) ทำให้ต้องใช้จาว่าสคริปต์เต็มรูปแบบในการตรวจสอบ

<input type="text" name="confrimEmail" autocomplete="off" onDrag="return false;" onDrop="return false;" onPaste="return false;" onMouseDown="noRightClick(event);" onKeyDown="return noPaste(event);" />
<script type="text/javascript">
function noPaste(event)
{
	var pressedKey = String.fromCharCode(event.keyCode).toLowerCase();
	if (event.ctrlKey && pressedKey == 'v')
	{
		alert('Sorry, this functionality is disabled.');
		return false;
	}
}

function noRightClick(event)
{
	if (event.button==2)
	{
		alert("Right Click Not Allowed!");
	}
}
</script></a>
 

มี 2 ฟังก์ชั่นคือ

  1. noRightClick ป้องกันการคลิกขวาทุกชนิด
  2. noPaste ป้องกันการวางโดนใช้ชอร์ตคัต Shortcut,ชอร์ตคัต คนที่เคยเขียนเกมส์มาจะห็นว่าความจริง เราใช้แค่ event.ctrlKey ก็ตรวจจับการใช้ ปุ่ม control ได้แล้ว ภาษาหรือเครื่องแมค บางครั้งต้องใช้ปุ่มนี้ในการพิมพ์อักษรบางตัว ทำให้ต้องใช้ event.keyCode มาจับว่าเป็นการวางข้อความ Ctrl + V รึเปล่า

ว่างๆ ลองดัดแปลงเป็นตรวจจับการจับภาพหน้าจอหรือพิมพ์หน้าเว็บดูนะครับ
ดูเพิ่มเติม

อีกข้อดีของ jQuery


ในภาษา javaScript สามารถใช้ window.onload ในการเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ทำงานเมื่อโหลดหน้าเว็บเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องใส่อีเว็น onload ในหน้าเว็บ แต่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เช่น

<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
	alert('function 1')
}
window.onload=function(){
	alert('function 2')
}
</script>

จะเห็นได้ว่ามีแต่ข้อความ function 2 ออกมา เพราะคำสั่งชุดแรกโดนล้างออกไป เป็นสาเหตุที่คำสั่ง javascript บางตัวทำงานด้วยกันไม่ได้

ต่างจาก jQuery ที่เราสามารถใช้ $(function(){ … }) ได้โดยไม่จำกัด

%d bloggers like this: