คลังเก็บบล็อก

อัพเดทข่าวสารทันสมัย ด่วนทุกวัน


แต่ละคนอาจจะมีเว็บในดวงใจที่เข้าไปอ่านเป็นประจำ เว็บใหญ่ๆ ที่มีคนเขียนเยอะๆ ก็จะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาให้เราได้อ่านทุกวัน แต่เว็บเล็กๆ หรือทำส่วนตัวสนุกๆ ไม่มีรายได้อะไร อาจจะเขียนอาทิตย์ละครั้ง อย่างเว็บผม บางเว็บเค้าจะทำ rss ไว้ให้ สังเกตุสัญลักษณ์RSSถ้าคุณอยากจะอ่านบทความ หรือรู้ความเปลี่ยนแปลงของเว็บให้คลิกที่ภาพ rss หัวนั้นๆ หรือที่ด้านบทของเว็บบราวเซอร์

การอ่านจะใช้โปรแกรมพวก feed reader แนะนำให้ใช้ไฟร์ฟอกซ์ลง Feed Sidebar ช่วยดึงข่าว rss feed มาแสดง ใช้งานง่ายๆ ผมคิดว่าน่าใช้กว่า newsfox ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ firefox’s Add-ons

เคล็ดลับ

ถ้าต้องลง windows ใหม่ หรือการย้ายข้อมูลไปเครื่องอื่น แล้วไม่อยากมาอ่านข่าวที่เคยอ่านแล้ว มีเคล็ดลับคือให้ copy ไฟล์ copy ไฟล์ feedbar.sqlite

  • Windows 7 ,windows vista จะอยู่ที่ %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\โฟลเดอร์สุ่มชื่ออ่านไม่ออก
  • Windows xp จะอยู่ที่ %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\โฟลเดอร์สุ่มชื่ออ่านไม่ออก

ไปแทนที่ของใหม่ (อย่าลืมปิด firefox ก่อน) เป็นอันเรียบร้อย

ดูเพิ่มเติม

ทางด่วนใน windows


ช่างคอม โปรแกรมเมอร์ อาจจะต้องเข้าไปบางโพลเดอร์ใน windows บ่อยๆ แต่ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะต่างกันเพราะว่า ใช้ชื่อผู้ใช้ user ต่างกัน หรือลง windows แบบ windows 2 ตัวในไดร์เดียวกัน เราสามารถใช้ Environment_variable ช่วยแก้ปัญหาได้ เช่น
ถ้าต้องการไปที่ โพลเดอร์ windows กดปุ่ม winkey พร้อมๆ กับ ตัว r พิมพ์ %WINDIR% แล้ว enter ก็จะเข้าไฟลเดอร์ที่ลง windows ไว้
winkey

Default Values on Microsoft Windows Vista / Windows Vista 7

Variable

ความหมาย

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\ProgramData

 %APPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Roaming

 %COMPUTERNAME%

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:

 %HOMEPATH%

\Users\{username}

 %LOCALAPPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Local

 %LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}

 %PATHEXT%

.com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc

 %PROGRAMFILES%

 %SystemDrive%\Program Files

 %PROGRAMFILES(X86)%

 %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

 %PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:\$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

 %SystemDrive%

C:

 %SystemRoot%

 %SystemDrive%\Windows

 %TEMP% and %TMP%

 %SystemDrive%\Users\{username}\AppData\Local\Temp

 %USERDOMAIN%

{userdomain}

 %USERNAME%

{username}

 %USERPROFILE%

 %SystemDrive%\Users\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

 %PUBLIC%

 %SystemDrive%\Users\Public

 %PROGRAMDATA%

 %SystemDrive%\ProgramData

 %PSModulePath%

 %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\

Default Values on Microsoft Windows XP

Variable

ความหมาย

 %ALLUSERSPROFILE%

C:\Documents and Settings\All Users

 %APPDATA%

C:\Documents and Settings\{username}\Application Data

 %COMPUTERNAME%

{computername}

 %COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

 %COMSPEC%

C:\Windows\System32\cmd.exe

 %HOMEDRIVE%

C:

 %HOMEPATH%

\Documents and Settings\{username}

 %LOCALAPPDATA%

 %LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

 %PATH%

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}

 %PATHEXT%

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH

 %PROGRAMFILES%

 %SystemDrive%\Program Files

 %PROGRAMFILES(X86)%

 %SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)

 %PROMPT%

Code for current command prompt format. Code is usually $P$G

{Drive}:\$Recycle.Bin

C:\Recycle.Bin

 %SystemDrive%

C:

 %SystemRoot%

The Windows directory, usually C:\Windows, formerly C:\WINNT

 %TEMP% and %TMP%

 %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp

 %USERDOMAIN%

{userdomain}

 %USERNAME%

{username}

 %USERPROFILE%

 %SystemDrive%\Documents and Settings\{username}

 %WINDIR%

C:\Windows

ดูเพิ่มเติม

%d bloggers like this: