คลังเก็บบล็อก

การ import MySQL ขนาดใหญ่


ถ้าใช้ phpmyadmin อาจจะไม่สะดวกนัก จากการที่ต้อง browse ไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นไปถ้าอินเตอร์เน็ตช้า (ทั้งของ server และของเราเอง) อาจจะต้องส่งไฟล์ขึ้นไปหลายๆครั้ง กว่าที่การ upload ไฟล์ขึ้นไปจะสมบูรณ์

แก้โดยเปลี่ยนไปใช้ tool ตัวอื่นช่วย import ไฟล์ sql ขนาดใหญ่เข้า MySQL ไปโหลด BigDump แตกไฟล์ออกมา มีไฟล์เดียวนั่นละ เปิดออกมาแก้ Configuration file ไม่กี่บรรทัด

// Database configuration
$db_server   = 'localhost';
$db_name     = 'largeDB'; // ชื่อ db เป้าหมาย
$db_username = 'root'; // ชื่อ username
$db_password = ''; // รหัสผ่าน
$max_query_lines = 300000; //ใส่ไปเยอะๆแก้ปัญหาเจอ error at this place the current query includes more than 300 dump lines.

วิธีใช้ก็แค่

  • ใช้ ftp upload file bigdump.php และ ไฟล์ sql ที่ใช้ทั้งหมดขึ้นไปไว้ใน folder เดียวกัน
  • เปิดหน้าเว็บเรียกURL http://your URL/path to folder/bigdump.php จะเห็นชื่อไฟล์ sql ที่อัพโหลดขึ้นไปกด Start Import เท่านั้นเอง

ดูเพิ่มเติม

Connect to Remote MySQL Server


ถ้าต้องการให้คนอื่นสามารถ ใช้ PHP เข้ามาคิวรี่ข้อมูลในเครื่องเราได้ต้องมีการกำหนดสิทธิกันเล็กน้องครับ หลายวิธีเลย

phpMyAdmin

  1. ไปที่ localhost หรือบางเครื่องจะเป็น 127.0.0.1
  2. users กด Add user
  3. กรอกข้อมูลให้ครบ ตรง Host ใส่ชื่อเครื่อง หรือ ip ของเครื่องที่จะเข้ามาใช้งาน
  4. กลับไปที่ users กด reload the privileges

SQL Query

CREATE USER 'root'@'DEV-SERVER';

GRANT SELECT ,
INSERT ,
UPDATE ,
DELETE ,
CREATE ,
DROP ,
FILE ,
INDEX ,
ALTER ,
CREATE TEMPORARY TABLES ,
CREATE VIEW ,
EVENT,
TRIGGER,
SHOW VIEW ,
CREATE ROUTINE,
ALTER ROUTINE,
EXECUTE ON * . * TO 'root'@'DEV-SERVER' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;

Linux Command How to Allow MySQL Client to Connect to Remote MySQL server

%d bloggers like this: