คลังเก็บบล็อก

Remote desktop windows จาก Linux


จดไว้กันลืม ก่อนอื่นตัองลง rdesktop ก่อน
ไปที่ terminal พิมพ์ sudo apt-get install rdesktop ใส่รหัสผ่านของ admin ลงไป ซักพักตอบตกลงซะดีๆ วิธีใช้ก็พิมพ์ rdesktop ตามด้วยชื่อหรือ ip ของเครื่องที่ต้องการเข้าไปใช้งาน เช่น rdesktop 192.468.123.673
แบบเต็มจอ เพิ่ม -f เพิ่มเข้าไป ออกโดยพิมย์ Ctrl Alt Enter พร้อมกัน
หรือจะใช้แบบเต็มจอและส่ง user password ไปเลย rdesktop 192.468.123.673 -f -u username -p password (เร็วกว่ารอให้ windows ถามเองเยอะเลย)

ใช้ remote desktop ของเดิม


Windows 8 มี remote desktop แบบ fullscreen อยู่แล้ว แต่ใช้ไปใช้มารู้สึกว่า แบบเดิมใช้สดวกกว่า อย่างถ้าเปิด 2 ตัวพร้อมกัน แล้วลากไฟล์ไปมา ตัวใหม่ละบากกับชีวิตมาก
ความจริงเราสามารถเข้าไปใช้แบบเก่าได้โดยโปรแกรมจะอยู่ที่
C:\Windows\system32\mstsc.exe
จะทำเป็น shortcut ไว้ก็ได้

%d bloggers like this: