คลังเก็บบล็อก

Ajax Jquery Tinymce Serialize


เวลาใช้ jQuery serialize() ดึงข้อมูลจากฟอร์ม ถ้ามี WYSIWYG Editor อยู่ หลายๆครั้ง จะได้ข้อมูลไม่ครบ เพราะช่องที่เรากรอกข้อมูลลงไป จริงๆแล้วมันไม่ใช้ textarea แต่จะเป็นอีก layer ที่อยู่ข้างบนอีกที ถ้าจะเอาข้อมูลออกมาต้องคัดลอกข้อมูลกลับไปที่ textarea ก่อน
ถ้าเป็น tinymce ใช้คำสั่ง tinyMCE.get(‘ ไอดี ของ textarea’).getContent()

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tinymce & Jquery serialize By Pitt Phunsanit</title>
</head>

<body>
<form id="plus" method="post" action="somepage">
  <textarea name="article" id="articleId" style="width:100%"></textarea>
  <input type="submit">
</form>
<script src="assets/jQuery/jquery.min.js"></script> 
<script src="assets/tinymce/tiny_mce.js"></script> 
<script>
$(function(){
	$('#plus').submit(function(event){
		event.preventDefault();
		$('#articleId').val(tinyMCE.get('articleId').getContent());
		alert('after '+$('#articleId').serialize());
	});
});

tinyMCE.init({
	mode : "textareas",
	theme : "simple"
});
</script>
</body>
</html>

สูตรคณิตศาสตร์‏


ถ้าทำเว็บอีเลิร์นนิ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์‏จะเขียนสูตรที่ซับซ้อนได้ยาก แนะนำให้ลง ASCIIMathML กับ TinyMCE จะใส่เนื้อหาได้ง่ายขึ้นเยอะ
ทดลองเขียนสูตรได้ที่
TinyMCE Math/Graph Plugins Example
http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimathdemo.html
http://www.imathas.com/editordemo/demo.html
มีตัวอย่างสูตรที่
http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimath.html

%d bloggers like this: