คลังเก็บบล็อก

วิธีลง Python บน windows 7 / 8


ลงไพธอนใหม่ที่ไรเป็นจะต้องหาวิธีลงใหม่ทุกครั้ง เพราะว่าวิธีในคู่มือใช้กับ windows 7 / 8 ไม่ได้ เลยขอจดไว้กันลืม

  1. โหลด Python มาจากเว็บ ลงให้เรียบร้อย
  2. ไปที่ control panel (windows 8 กด win key + x ) > Control Panel > System and Security > System
  3. คลิก Advance system settings
  4. คลิกแท็ป Advance กดปุ่ม Environment Variables ด้านล่าง
  5. จะเห็นหน้าต่าง Environment Variables เปิดขึ้น
  6. กด New มา ใต้ System variables ในช่อง Variable name: ใส่ Path
    ช่อง Variable value ใส่ path ที่ลงโปรแกรมไว้เช่น C:\Python27;C:\Python27\DLLs;C:\Python27\Lib;C:\Python27\Lib\lib-tk (ให้แทนที่ C:\Python27 ด้วย path ที่ลง python ไว้)
  7. ทดสอบโดยเปิดหน้า command ชึ้นมาใหม่ พิมย์ echo %Path% ถ้าเห็น path ที่ใส่เข้าไปแสดงว่าใช้ได้

ใช้ remote desktop ของเดิม


Windows 8 มี remote desktop แบบ fullscreen อยู่แล้ว แต่ใช้ไปใช้มารู้สึกว่า แบบเดิมใช้สดวกกว่า อย่างถ้าเปิด 2 ตัวพร้อมกัน แล้วลากไฟล์ไปมา ตัวใหม่ละบากกับชีวิตมาก
ความจริงเราสามารถเข้าไปใช้แบบเก่าได้โดยโปรแกรมจะอยู่ที่
C:\Windows\system32\mstsc.exe
จะทำเป็น shortcut ไว้ก็ได้

%d bloggers like this: